تاثیر مسئولیت پذیری و رعایت حق الناس در حرکت به سوی ظهور

درخواست حذف این مطلب

«#قدمی برداریم»

تاثیر مسئولیت پذیری و رعایت حق الناس در حرکت به سوی ظهور

کارشناس مهدوی با تاکید بر ضرورت راه اندازی و پیشبرد پویش مردمی «#قدمی برداریم» به منظور زمینه سازی برای ظهور، گفت: نخستین قدم در این مسیر می تواند عمل هر یک از افراد جامعه به وظایف خود و توجه به حق الناس و عدم پایمال آن باشد.

حجت ال جواد اکبری مطلق، مسئول نهاد ی پیام نور اسان جنوبی در گفت وگو با خبرنگار مهدویت و غدیر خبرگزاری شبستان، در تشریح اهمیت اقدامات فردی در ترویج معارف مهدوی، گفت: اساسا هر ی در هر جایگاه و موقعیتی چه به لحاظ حقیقی و چه حقوقی قرار دارد، نسبت به ترویج باور انتظار و مهدویت مسئول است و باید بر اساس توان خود در این باره موثر عمل کند.

 

وی ادامه داد: در طول تاریخ ادیان، انبیاء مبعوث شدند تا جوامع مختلف  را به اصلی که از آن دور شده بودند، باز گردانند؛ برای مثال اگر فرد یا افرادی چیزی جز خداوند یکتا را می پرستیدند انبیای الهی تلاش می د تا آنان را به مسیر پرستش معبود یکتا برگردانند، یا اگر ی پُستی گرفته بود که شایستگی اش را نداشت، او را عزل کرده و آنکه لیاقت اش را داشت به جای اش می نشاندند.

 

اکبری مطلق تصریح کرد: در واقع ان با ایجاد این چیدمان و قرار دادن هر چیز در جای خود می خواستند جامعه ای را محقق کنند که مورد رضای خدا است؛ امروز اگر ما در جامعه ی واقعاً معتقدیم که موعودی قرار است ظهور کند و عصاره هدف انبیای الهی را برای همیشه تحقق بخشد، باید دغدغه داشته باشیم و برای آمدن و ظهورش زمینه سازی کنیم.

 

این کارشناس مذهبی با بیان اینکه بر هر مسلمان شیعه ای واجب است که در این باره نقش موثری را ایفا کند، تاکید کرد: نخستین قدم در این مسیر می تواند عمل هر یک از افراد جامعه به وظایف خود و توجه به حق الناس و عدم پایمال آن باشد؛ برای مثال اگر ی در بازار کار می کند با مشتری با انصاف رفتار کند، اگر ی در به عنوان تدریس می کند با خلوص نیت به دانشجو درس داده و او را تربیت کند و اگر ی دانشجو است در مقابل آنچه می آموزد، احساس تکلیف کند و بداند آنچه می آموزد برای خدمت به آینده و اعتلای جامعه است.

 

مسئول نهاد ی پیام نور اسان جنوبی در ادامه بیان کرد: اگر این روحیه در جامعه وجود داشته باشد و یا به بیان بهتر روحیه جمعی شکل بگیرد که همه نسبت به کاری که می کنند احساس مسئولیت کنند و رضایت خداوند و ش را در نظر بگیرند، قطعاً گام های موثری برای زمینه سازی ظهور برداشته می شود.

 

وی با بیان اینکه راه اندازی و پیشبرد پویش مردمی «#قدمی برداریم» در گام نخست به اعتقاد به «آنچه برای من خوب است برای دیگران نیز خوب است»، نیاز دارد، ابراز کرد: ادیان توحیدی ، یت و یهودیت هر سه به دنبال موعود آ ا مان هستند، این تلاش برای ظهور و آمدن موعود آ ا مان حاکی از آن است که این اعتقاد اکنون نیز در زندگی پیروان این ادیان تاثیراتی را گذاشته، لذا آنان امیدوارند که ظهور منجی زودتر اتفاق بیفتد و زندگی هایشان متحول شود.  

 

کارشناس مهدوی اضافه کرد: البته این مساله بایدها و نبایدهایی دارد، وقتی ما منتظر او هستیم خودمان را باید م م کنیم که انتظارات عصر(عج) را در زندگی خود عملیاتی کنیم، یعنی وظیفه خود را با خلوص نیت انجام دهیم و حق یکدیگر را پایمال نکنیم.

 

اکبری مطلق در پایان خاطرنشان کرد: مساله دیگر آن که جامعه منتظر تلاش کند خود را با آنچه که سیره حضرت حجت(عج) است، هماهنگ و سعی کند که شبیه به عصر(عج) رفتار کند تا اگر نمی توانیم مثل ایشان باشیم حداقل به مان شبیه شویم؛ بنابراین، نخستین گام در مسیر ظهور انتخاب سبک زندگی منتظرانه و مهدی وار زندگی است.


8233418226