سخنان پزشکیان درباره عد و شهید مدرس عد خواه

درخواست حذف این مطلب

نایب رئیس مجلس شورای ی گفت:امروز پاسداشت مدرس اقامه عد در جامعه است. اگر برای عد تلاش کردیم راه مدرس را رفتیم و در غیر این صورت هر حرف و بزرگداشتی راه به جایی نخواهد برد.

به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای ی طی سخنانی در خانه شهید سید حسن مدرس به مناسبت روز بزرگداشت شهید مدرس ، بیان کرد: اینکه ما برای یک شخص بزرگ بزرگداشت بگیریم، ولی راه دیگری برویم، فایده ای ندارد.امروز چهل سال از انقلاب می گذرد و ما چهلمین سال انقلاب را جشن می گیریم. دین ، و مدرس از ما می خواهند در جامعه بر اساس عد عمل کنیم و هر جا بی عد ی دیدیم فریاد زنیم.

وی در ادامه اظهار کرد: مدرس اگر بی عد ی می دید فریاد می زد. رفتار ما امروز فاصله زیادی با عد دارد. یاد مدرس برای این است که بفهمیم باید در جهت عد حرکت کنیم و اگر بی عد ی دیدیم فریاد بکشیم.

مردم تبریز در مجلس شورای ی تصریح کرد: واقعیت این است که توسعه ها نامتوازنی در کشور رخ داده است. در هر شاخصی استان ها را مقایسه کنیم، تفاوت فاحشی می بینیم. چگونه این توسعه نامتوازن را توجیه می کنیم. امروز ما بی عد ی را جسارت و زرنگی می دانیم و نقدی بر خود نمی کنیم.

پزشکیان در ادامه اظهار کرد: یاد مدرس و کاری که او در زمان حیات انجام داد، فریاد برای عد و حق بود. ما فاصله زیادی با او داریم. همه ما فقط از مدرس و جسارت و عد خواهی او صحبت می کنیم، ولی در عمل برای تحقق آن گام بر نمی داریم.

وی افزود: چرا باید بعد چهل سال دور مجلس دیوار بکشیم که مردم با ده واسطه به ما دست یابند. ما اگر در کشور بر اساس عد عمل کنیم، هیچ قدرتی نمی تواند چشم طمع به ما داشته باشد.اگر بر اساس عد عمل کنیم مردم از ما می گریزند یا به طرف ما می آیند؟ پناهگاه مردم می شویم یا گریزگاه مردم؟

نایب رئیس مجلس در ادامه بیان کرد:وقتی ما برای مردم پناهگاهی باشیم و کمک حال آن ها باشیم مردم به طرف ما می آیند ما چه کردیم که مردم از ما فرار می کنند. چرا مردم باید از ما دوری کنند یا ما از مردم دوری کنیم؟

پزشکیان در ادامه گفت: عد یهودی، ی و مسلمان نمی شناسد.ما نباید از عد فاصله بگیریم. ما باید بپذیریم که در قبال مشکلات جامعه مقصر هستیم.امروز نمی توان گفت که شاه و دیکتاتور است.باید مسئولیت وضع امروز را بپذیریم و از شانه خالی دست برداریم.

وی افزود:ما باید در قبال قومیت و نژادها و سلایق مختلف بر اساس عد عمل می کردیم که نکردیم.مدرس بزرگواری بود که با جسارت در برابر ظالم ایستاد، ما پیشتاز عد است اما گرفتاری مسئولان ما امروز این که بر اساس عد عمل نمی کنیم.

وی در ادامه گفت:تمام دعوا های ان و ان برای تحقق عد در جامعه بود. زمان خواهد آمد و رس او ب ایی عد در جامعه است. اگر ی امروز فریاد می زند به دلیل بی عد ی است. اگر عد باشد نقد دیگر معنایی ندارد.اگر عد نباشد و ما ت بنشینیم نمی توانیم فردا پاسخگو خدا و باشیم.

پزشکیان در ادامه اظهار کرد:امروز وظیفه ما پیاده اه مدرس در جامعه است نه تعریف و تمجید.ادامه راه مدرس یعنی اقامه عد در جامعه.

وی با اشاره به آیه ای از قرآن کریم بیان کرد:برای هر امتی ی آمده است. وقتی ان آمدند بر اساس عد با مردم بر خورد د.امروز پاسداشت مدرس اقامه عد در جامعه است. اگر برای عد تلاش کردیم راه مدرس را رفتیم و در غیر اینصورت هر حرف و بزرگداشتی فایده ای نخواهد داشت.

وی در پایان گفت: امروز همه از ما انتظار عد را دارند و باید برای آن تلاش کنیم. غیر از این راه فقط توجیه اعمال خود را انجام دادیم. آنچه نمی دانیم انکار نکنیم و جز حق چیزی بر زبان نیاوریم.