طرح نادرست و بیماریزای تا ی دوچرخه برای خیابانهای تهران

درخواست حذف این مطلب

رئیس فدراسیون ورزش های همگانی با اشاره به اینکه شبکه ملی تا ی دوچرخه به زودی توسط بخش خصوصی راه اندازی می شود، از اجرای کامل این طرح در سراسر کشور تا سال 1404 خبر داد.

«علی مجدآرا» روز چهارشنبه در گفت وگو با ایرنا، افزود: طرح تا ی دوچرخه که برگرفته از تجربیات موفق کشور هلند است، مراحل پایانی خود را طی می کند.

وی ادامه داد: طرح مزبور مدتی پیش توسط «آلن پطروسیان» مسئول دوچرخه سواری همگانی کشور در دومین جلسه کارگروه تولید و اشتغال فدراسیون ورزشهای همگانی مطرح شد که مورد موافقت و حمایت این فدراسیون قرار گرفت.

وی ادامه داد: این طرح بزودی توسط بخش خصوصی و با همکاری شهرداری ها، سایر سازمان ها و نهادهای تی و خصوصی به بهره برداری خواهد رسید و نخستین قدم برای تحقق این هدف تعیین محل امن برای دوچرخه است که ابتدا باید جاده مناسب این طرح را مهیا کنیم.

رئیس فدراسیون ورزش های همگانی با تاکید بر اینکه تا ی دوچرخه نوعی تا ی دوستدار سلامت و طبیعت است، اظهار داشت: راه اندازی خطوط مسافربری داخل شهری و بخصوص در پیاده روهای فرهنگی، ورزشی و مراکز ید، موجبات حمل و نقل پاک و پویا از طریق این نوع سه چرخه فراهم می شود.

مجدآرا درباره ویژگی های این وسیله نقلیه، اظهار داشت: تا ی دوچرخه از ویژگی های پراهمیتی همچون ارتقای تحرک ذهنی و جسمی در جامعه از طریق راکبین برخوردار بوده و دارای منافع ملی در صرفه جویی سوخت های فسیلی، تقلیل یافتن استفاده وسایل نقلیه آلاینده و همچنین اشتغال زایی در قشر جوان بخصوص دانشجویان از طریق جابجایی 2 یا چند مسافر است که جایگاه پراهمیتی در صنعت ارزآور گردشگری کشور دارد.

وی به طرح های دیگر در دست اقدام این فدراسیون اشاره کرد و گفت: در طرحی دیگر قصد داریم در مینی بوس هایی که به عنوان سرویس مدارس از آنها استفاده می شود دوچرخه های ثابتی نصب کنیم تا دانش آموزان در رفت و برگشت به محل تحصیل خود در داخل این وسیله نقلیه بتوانند رکاب بزنند.

رئیس فدراسیون ورزش های همگانی همچنین یادآور شد که در سه سال گذشته، بیش از 21 درصد مردم در ورزش های همگانی شرکت داشتند که اکنون برای تخمین میزان مشارکت مردم در آن، شرکتی در حال پایش به صورت دقیق این آمار در تمامی استان ها است.واحد: این طرح همچون خود دوچرخه سواری برای ایی خوب است که هوای پاک داشته باشند. فعالیت ورزشی و کار بدنی در هوای آلوده نیازمند تنفس بیشتر از هوای آلوده است و موجب بیماری بیشتر خواهد شد.