معرفی هایی درباره تکاپوى آ ا مان در غرب‏

درخواست حذف این مطلب

تکاپوى آ ا مان در غرب‏

دوشنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۷

ترجمه: احمد یکانى‏ فرد
همانطور که خوانندگان عزیز مستحضرند امروزه یکى‏ از مباحثى‏ که در دنیاى‏ غرب و یت توجه‏ عده کثیرى‏ را به خود جلب نموده، توجه به یکى‏ از مباحث یت‏ است که در رابطه با آ ا مان وآمدن علیه‏ السلام، گفتگو مى‏ کند و از طرف دیگر قرار گرفتن در قرن بیست و یکم و ورود به‏ سال 2020 میلادى‏ که از نظر یان نویددهنده دوران‏ آ ا مان است موجب گشته تا کتب‏ و هاى‏ خاصى‏ در زمینه مباحث‏ آ ا مان، علایم آ ا مان، مکاشفات مختلف، چگونگى‏ حفظ خود از گزند حوادث و وقایع و غیره‏ ساخته و منتشر شوند.


یکى‏ از انتشاراتى‏ که اخیرا در این‏ زمینه بویژه در زمینه تولید هاى‏ ویدیویى‏ فعالیت وسیعى‏ را آغازکرده انتشارات آرماگدون است (armageddon) که خود را با عنوان‏ بزرگترین کتابفروشى‏ در زمینه کتب‏ مربوط به نبوت، مکاشفات و انجیل‏ معرفى‏ نموده است.

جستجوى‏ کامپیوترى‏ در شبکه‏ اینترنت فهرستى‏ از کتب و هاى‏ ویدیویى‏ تهیه شده در این زمینه را معرفى‏ مى‏ نماید که در ذیل نمونه‏ هایى‏ از این اولین کتب و ها رابراى‏ آشنایى‏ خوانندگان عزیز معرفى‏ مى‏ نماییم:

1. در مورد بازگشت ، علیه‏ السلام:

ویدیویى‏ به ‏روایت «ادوند پاردوم» 1
موضوع این در رابطه با به پایان رسیدن هزاره دوم‏ میلادى‏ و نگریستن دقیق بشر به‏ آینده مشکوک قرن بیست و یکم‏ است، عده‏ اى‏ از مردم پایان هزاره‏ دوم را به عنوان سرآغاز جدیدى‏ تصور مى‏ نمایند. کتاب آسمانى‏ یان مى‏ گوید: « زمانى‏ مى‏ آید که شما انتظار آمدن او را ندارید، و این چنین است که شمارش‏ مع آغاز شده است و سؤالى‏ که‏ به ذهن وارد مى‏ شود این است که مادر چه زمانى‏ از تاریخ واقع شده‏ ایم؟

2. هشدار دو دقیقه‏ اى‏ زمین:
این مهیج و جنجالى‏ شما را به کشف این مطلب مى‏ رساندکه چرا متخصصان و کارشناسان‏ امور دینى‏ و مکاشفات در غرب‏ معتقدند که هشدار دو دقیقه‏ اى‏ زمین‏ به گوش مى‏ رسد! در این شما مى‏ توانید نگاهى‏ دقیق به روزگاران‏ آشفته‏ اى‏ داشته باشید که ما در آن‏ بسر مى‏ بریم و ضمنا به شواهدى‏ دست‏ ی د که توضیح دهنده این‏ مطلب است که ما در واپسین روز زندگى‏ مى‏ کنیم. این ‏ براساس کتاب «جان ویلر» 2 تهیه شده و روایت کننده آن نیز «کاریل‏ ماتریسیانا» 3 مى‏ باشد.

3. آ ا مان دوران سختى‏ است‏

این ‏ در سه قسمت تهیه شده و با اینکه به شیوه‏ اى‏ حرفه‏ اى‏ تهیه شده است اما از آنجا که‏ در برگیرنده اطلاعات کمى‏ و کیفى‏ خاصى‏ است که به حیات و بقاى‏ روحى‏ و جسمى‏ بشر در خلال دوران‏ آشوب و اضطراب آ ا مان مى‏ پردازد بسیار حیرت‏ آور است.

اولین بخش از این ‏ به‏ بحثى‏ جامع در رابطه با دوران قبل از آشوب و اضطراب پرداخته و این‏ مطلب را خاطر نشان مى‏ سازد که‏ بشر براى‏ رسیدن به آشوب واضطراب به دنیا نیامده است، امادچار آشوب و اضطراب شده و خوشى‏ خود را از دست داده است دراین «دیک آینزورت» 4 انسان رادر زمینه اینکه چگونه خود را از گزند حوادث دور ساخته و حفظ نماید و یا اینکه چگونه غذا تهیه نموده، محصولات خود را به بار آورد و خود را براى‏ شرایط سخت آماده سازد راهنمایى‏ مى‏ کند.

در بخش دوم و سوم این نوار به‏ افراد آموخته مى‏ شود که چگونه‏ وسایل و لوازمى‏ را که به طور روزمره دور مى‏ اندازند مى‏ توانند به‏ عنوان ابزارى‏ مفید مورد استفاده‏ قرار دهند و همچنین به شما آموخته‏ مى‏ شود که چگونه اجاق خورشیدى‏ و ابزار دیگر بسازید و آب براحتى‏ پیدا نمایید.

4. دلایل شگفت ‏انگیز؛ آیا خدابراستى‏ وجود دارد؟
این ی‏ مستنداست که شواهدى‏ جدید و شگفت‏ انگیزرا که موجب اثبات خدا شده است‏ ارایه مى‏ دهد، تهیه‏ کنندگان این ‏ نظیر «پاول لالود»، 5 «گرانت‏ جفرى‏ »، 6 «دیو بریس»، 7 «دیو هانت» 8 و «چوک میسلر» 9 معتقدند که با دیدن‏ این مى‏ توانید خود و دوستان‏ نجات نیافته خود را به فلاح ورستگارى‏ برسانید.

5. مکاشفه‏
این نشان مى‏ دهد که در دوزخ‏ خشونت، حیله و نیرنگ و در دنیاى‏ ى‏ امروز، مردان و ن‏ باایمانى‏ وجود دارند که همه چیز را به‏ نام خدا و با استعانت از او مى‏ خواهند و آنان اهل مقاومت و بردبارى‏ وپایدارى‏ هستند. مدت این نوار ویدیویى‏ 97 دقیقه است.امید است که در آینده بتوانیم‏ مطالب کاملتر و بیشترى‏ را به‏ خوانندگان عزیز ارایه نماییم.

پى‏ نوشتها:
__________________________________________________
(1). edmund purdom
(2).    john wheeler
(3).    caryl matrisiana
(4).   dech ainsworth
(5).     paul laloude
(6).   grant jeffrey
(7).  daye breese
(8).   dave hunt
(9).    chuch missler